Category Literature

YORUBA RONU

“Yoruba Ronu” in its literal translation emphasizes the need for the Yoruba people to think, reflect, plan and appraise the cultures and tenets of their Yorubaness. Yoruba Ronu aims at preserving and promoting the rich heritage of the Yoruba people. The ideology has over time transformed into a movement of actively involved people in the rights and welfare of Yoruba people.

THE MEANING OF YORÙBÁ RONU: ORÍKÌ ‘YORÙBÁ RONÚ’YORÙBÁ RONÚ –

Kókó ọ̀rọ̀ pàtàkì méjì ló ṣe ìgbéró fún àkòrí tí à ń yè̩wò yìí. Àkókó ni Yorùbá tí ìkejì sì jẹ́ Ronú. Ó ye̩ kí á se akitiyan láti ríi dájú pé a tan iná wádìí àwo̩n ò̩rò̩ méjéèjì yìí kí ohun tí a fé̩ yè̩wò gan le yé wa kúnná-kúnná. Àwo̩n àgbà náà ló bò̩ tí wó̩n ní:  “bí igi bá ré lu igi, tòkè rè̩ la kó̩ ń gbé”.